Kayıt için gerekli belgeler

Kayıt için gerekli belgeler:

  • T.C Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 3 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Diploma veya Öğrenim Belgesi Fotokopisi
  • Sağlık Raporu (Özel yada Devlet)
  • Kan Grubu Kartı

UYARI: Kursumuzdan aldığınız Sertifika, alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde sürücü belgesine dönüşmediğinde yanmış olur.
Sürücü Kursumuzdan aldığınız sertifika, sürücü belgesi yerine kesinlikle geçmez.

shadow