100 Ceza Puanı Sonucu Ehliyetin Alınması

100 Ceza puanı (Ek fıkra:11.4.1997/22961 RG) 2918 sayılı Kanunun değişik 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sebebiyle, eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde motorlu taşıt sürücüleri kurslarında 16 saat trafik ve çevre bilgisi dersine devam ederler.
Kurs sonrası ehliyeti geçici olarak geri alınanlara kurs müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir.

Bu belge ile trafik bürosundan ehliyetler geri alınır.

Kursumuza, 100 ceza puanı sonucu alınan ehliyetinizi geri almak için gerekli olan 16 saatlik “Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi” için kayıt evrakları aşağıdaki gibidir.

100 Ceza Kaydı İçin Gerekli evraklar

1- Polisin ehliyeti aldığına dair tutanak veya 100 ceza için kursa sevk evrakı
2- İkametgâh belgesi
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4- 2 Fotoğraf